Värme

1 nov, 2012, 18:54

Och jag såg ett odjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn.

Odjuret jag såg liknade en leopard, och dess fötter var som en björns och dess gap som gapet på ett lejon.

Och draken gav det sin kraft och sin tron och stor makt.

Ett av dess huvuden såg ut att ha fått ett dödligt hugg, men det dödliga såret hade läkts.

Hela jorden greps av förundran för odjuret och följde det.

 

 

/ Liemannen <3